Вести

Соопштенија

Извештаи

Повици

Национална рурална мрежа

Известување за меѓународен конгрес за рурален туризам

19.03.2024
Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas kako će 6. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu www.kongres.klubselo.hr biti održan od 10. do 13. 4. 2024. godine, u Splitsko-dalmatinskoj županiji (hotel Le Méridien Lav Split) koji će okupiti velik broj suorganizatora i partnera iz Hrvatske i međunarodne zajednice uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Доделување на Одлуки и Договори за одобрени предлог активности на НРМ

22.11.2023
На 23.11.2023 година во 14:30 во паблик рум (јавна соба) министерот Љупчо Николовски ќе ги доделува Договорите и Одлуките за одобрени предлог активности истите рангирани до одобрениот износ од ПФПРР за 2023 година од 10 милиони денари. Дополнително ќе се доделуваат договори и одлуки ако се обезбедат доволно средства во програмата. Вкупно се одобрени 33 предлог активности а средства има доволно за 27 од кои 14 за А, 4 за Б и 9 за Г.

НРМ со побарани суми - рангирани по датум

30.10.2023
На 30.10.2023 година Секретаријатот на НРМ доставува табела на пристигнати, комплетни и соодветни пријави за предлог активности кои беа доставени на веб страната по јавен повик бр. 15-7998/2 од 31.08.2023 година за користење на средствата од мерка 3 „Активности на Националната рурална мрежа“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година.

Завршен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3

02.10.2023
На 30.09.2023 заврши можноста за пријавување на Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година

Зачленување во НРМ до 29.08.2023

22.06.2023

Зачленувањето во Национална рурална мрежа е возможно до 29.08.2023, кога ќе биде прекинато се додека трае повикот за аплицирање по мерка 3.

НОВО: Јавен повик за аплицирање по мерка 3

19.06.2023
Известување за Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година