Зачленување во НРМ до 29.08.2023

22.06.2023
Можност за зачленување во НРМ до 29.08.2023

Зачленувањето во Национална рурална мрежа е возможно до 29.08.2023, кога ќе биде прекинато се додека трае повикот за аплицирање по мерка 3.