Вести

 • Доделување на Одлуки и Договори за одобрени предлог активности на НРМ
  22.11 2023Доделување на Одлуки и Договори за одобрени предлог активности на НРМ
  На 23.11.2023 година во 14:30 во паблик рум (јавна соба) министерот Љупчо Николовски ќе ги доделува Договорите и Одлуките за одобрени предлог активности истите рангирани до одобрениот износ од ПФПРР за 2023 година од 10 милиони денари. Дополнително ќе се доделуваат договори и одлуки ако се обезбедат доволно средства во програмата. Вкупно се одобрени 33 предлог активности а средства има доволно за 27 од кои 14 за А, 4 за Б и 9 за Г.
 • НРМ со побарани суми - рангирани по датум
  30.10 2023НРМ со побарани суми - рангирани по датум
  На 30.10.2023 година Секретаријатот на НРМ доставува табела на пристигнати, комплетни и соодветни пријави за предлог активности кои беа доставени на веб страната по јавен повик бр. 15-7998/2 од 31.08.2023 година за користење на средствата од мерка 3 „Активности на Националната рурална мрежа“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година.
 • Завршен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3
  02.10 2023Завршен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3
  На 30.09.2023 заврши можноста за пријавување на Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
 • Отворен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3
  31.08 2023Отворен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3
  На 31.08.2023 започна Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
 • Можност за зачленување во НРМ до 29.08.2023
  22.06 2023Зачленување во НРМ до 29.08.2023

  Зачленувањето во Национална рурална мрежа е возможно до 29.08.2023, кога ќе биде прекинато се дод

 • Јавен повик за аплицирање по мерка 3
  19.06 2023НОВО: Јавен повик за аплицирање по мерка 3
  Известување за Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
 • Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3 ќе биде во август 2023 година
  24.03 2023Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3 ќе биде во август 2023 година
  Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3 "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година ќе биде во август 2023 година.
 • Pravilnik za finansiranje
  14.03 2023Објавен правилник за финансирање на работата

  Почитувани членови на НРМ, ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТАТА И АКТИВНО

 • УО НРМ
  22.02 2023Одржана првата седница на Управниот Одбор на НРМ
  На 22.02.2023, во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа првата седница на Управниот Одбор на Национална рурална мрежа (НРМ).