Вести

 • Информирање за активности на НРМ во тек за период 2023
  13.06 2024Јавен повик 1/2023
  Информирање за активности на НРМ во тек за период 2023
 • Пред-најава на втор јавен повик
  13.06 2024Пред-најава на втор јавен повик
  Вториот јавен повик на НРМ треба да биде објавен во периодот од 01.07. - 31.08.2024
 • Mеѓународен конгрес за рурален туризам
  19.03 2024Известување за меѓународен конгрес за рурален туризам
  Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas kako će 6. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu www.kongres.klubselo.hr biti održan od 10. do 13. 4. 2024. godine, u Splitsko-dalmatinskoj županiji (hotel Le Méridien Lav Split) koji će okupiti velik broj suorganizatora i partnera iz Hrvatske i međunarodne zajednice uz pokroviteljstvo Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.
 • Доделување на Одлуки и Договори за одобрени предлог активности на НРМ
  22.11 2023Доделување на Одлуки и Договори за одобрени предлог активности на НРМ
  На 23.11.2023 година во 14:30 во паблик рум (јавна соба) министерот Љупчо Николовски ќе ги доделува Договорите и Одлуките за одобрени предлог активности истите рангирани до одобрениот износ од ПФПРР за 2023 година од 10 милиони денари. Дополнително ќе се доделуваат договори и одлуки ако се обезбедат доволно средства во програмата. Вкупно се одобрени 33 предлог активности а средства има доволно за 27 од кои 14 за А, 4 за Б и 9 за Г.
 • НРМ со побарани суми - рангирани по датум
  30.10 2023НРМ со побарани суми - рангирани по датум
  На 30.10.2023 година Секретаријатот на НРМ доставува табела на пристигнати, комплетни и соодветни пријави за предлог активности кои беа доставени на веб страната по јавен повик бр. 15-7998/2 од 31.08.2023 година за користење на средствата од мерка 3 „Активности на Националната рурална мрежа“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година.
 • Завршен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3
  02.10 2023Завршен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3
  На 30.09.2023 заврши можноста за пријавување на Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
 • Отворен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3
  31.08 2023Отворен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3
  На 31.08.2023 започна Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година
 • Можност за зачленување во НРМ до 29.08.2023
  22.06 2023Зачленување во НРМ до 29.08.2023

  Зачленувањето во Национална рурална мрежа е возможно до 29.08.2023, кога ќе биде прекинато се дод

 • Јавен повик за аплицирање по мерка 3
  19.06 2023НОВО: Јавен повик за аплицирање по мерка 3
  Известување за Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година