Отворен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3

31.08.2023
Отворен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3

На 31.08.2023 започна Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година.

Поднесувањето на предлог активности на НРМ ќе биде електронски, а по успешно аплицирање апликантот ќе треба да го испечати барањето и да го достави до Архивата на МЗШВ.