Соопштенија

Доделување на Одлуки и Договори за одобрени предлог активности на НРМ

22.11.2023

На 23.11.2023 година во 14:30 во паблик рум (јавна соба) министерот Љупчо Николовски ќе ги доделува Договорите и Одлуките за одобрени предлог активности истите рангирани до одобрениот износ од ПФПРР за 2023 година од 10 милиони денари. Дополнително ќе се доделуваат договори и одлуки ако се обезбедат доволно средства во програмата. Вкупно се одобрени 33 предлог активности а средства има доволно за 27 од кои 14 за А, 4 за Б и 9 за Г.

НРМ со побарани суми - рангирани по датум

30.10.2023

На 30.10.2023 година Секретаријатот на НРМ доставува табела на пристигнати, комплетни и соодветни пријави за предлог активности кои беа доставени на веб страната по јавен повик бр. 15-7998/2 од 31.08.2023 година за користење на средствата од мерка 3 „Активности на Националната рурална мрежа“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година.

Зачленување во НРМ до 29.08.2023

22.06.2023

Зачленувањето во Национална рурална мрежа е возможно до 29.08.2023, кога ќе биде прекинато се дод

НОВО: Јавен повик за аплицирање по мерка 3

19.06.2023

Известување за Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година

Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3 ќе биде во август 2023 година

24.03.2023

Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3 "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година ќе биде во август 2023 година.

Објавен правилник за финансирање на работата

14.03.2023

Почитувани членови на НРМ, ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РАБОТАТА И АКТИВНО

Одржана првата седница на Управниот Одбор на НРМ

22.02.2023

На 22.02.2023, во просториите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа првата седница на Управниот Одбор на Национална рурална мрежа (НРМ).

Прв состанок на Управен одбор на НРМ

20.02.2023

Во среда на 22.02.2023 година во 11 часот ќе се одржи првиот состанок на УО на НРМ. Материјалот кој ќе биде на разгледување на овој состанок е даден во прилог на ова известување.

Објавување на повик во најава

08.02.2023

Во периодот Секретаријатот на НРМ работи на документите за објавување на повик за поднесување на предлог активности. Документите ќе ви бидат на располагање за неколку денови за да можете добро да ги разгледате и по истите да ги поднесете вашите предлог активности за 2023 година.