НОВО: Јавен повик за аплицирање по мерка 3

19.06.2023
Јавен повик за аплицирање по мерка 3

Известување за Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година, кој беше планиран за април 2023 година, ќе се објави на 31.08.2023 година и ќе трае до 30.09.2023 година.

Документите битни за овој оглас можете да ги видите во делот документи на оваа веб страна.

На 16.06.2023 се оддржа второто продолжение на вториот состанок на Управниот одбор на НРМ на кој се донесе одлука за објавување на првиот Јавен повик.

Поднесувањето на предлог активности на НРМ ќе биде електронски, а по успешно аплицирање апликантот ќе треба да го испечати барањето и да го достави до Архивата на МЗШВ.