Доделување на Одлуки и Договори за одобрени предлог активности на НРМ

22.11.2023
Доделување на Одлуки и Договори за одобрени предлог активности на НРМ

На 23.11.2023 година во 14:30 во паблик рум (јавна соба) министерот Љупчо Николовски ќе ги доделува Договорите и Одлуките за одобрени предлог активности истите рангирани до одобрениот износ од ПФПРР за 2023 година од 10 милиони денари. Дополнително ќе се доделуваат договори и одлуки ако се обезбедат доволно средства во програмата. Вкупно се одобрени 33 предлог активности а средства има доволно за 27 од кои 14 за А, 4 за Б и 9 за Г.

Една активност од Г предвреме е реализирана и нема право да потпише договор иако има одлука  за одобрување на предлог активност. За 6 предлог активности А се чека дополнување на средствата во програмата. За една предлог активност е донесена одлука за одбивање поради некомплетна документација. По овој настан по прв пат се отпочнува со реализација на активностите на НРМ. За секоја одржана активност ќе имате информации на веб страната во делот информации и проекти.