Вести

Соопштенија

Извештаи

Повици

Национална рурална мрежа

Зачленување во НРМ до 29.08.2023

22.06.2023

Зачленувањето во Национална рурална мрежа е возможно до 29.08.2023, кога ќе биде прекинато се додека трае повикот за аплицирање по мерка 3.

НОВО: Јавен повик за аплицирање по мерка 3

19.06.2023
Известување за Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година

Прв состанок на Управен одбор на НРМ

20.02.2023
Во среда на 22.02.2023 година во 11 часот ќе се одржи првиот состанок на УО на НРМ. Материјалот кој ќе биде на разгледување на овој состанок е даден во прилог на ова известување.

Објавување на повик во најава

08.02.2023
Во периодот Секретаријатот на НРМ работи на документите за објавување на повик за поднесување на предлог активности. Документите ќе ви бидат на располагање за неколку денови за да можете добро да ги разгледате и по истите да ги поднесете вашите предлог активности за 2023 година.