Завршен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3

02.10.2023
Завршен е јавниот повик за аплицирање по мерка 3

На 30.09.2023 заврши можноста за пријавување на Огласот за јавен повик за аплицирање по мерка 3, "Активности на Националната рурална мрежа" од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година