Прв состанок на Управен одбор на НРМ

20.02.2023
НМР Управен одбор

Во среда на 22.02.2023 година во 11 часот  ќе се одржи првиот состанок на УО на НРМ. Материјалот кој ќе биде на разгледување на овој состанок е даден во прилог на ова известување. Доколку имате прашања поставете ги електронски на [email protected] или јавете се на +389 2 3134204.