Објавување на повик во најава

08.02.2023
Објавување на повик во најава

Почитувани членови на НРМ.

Во периодот Секретаријатот на НРМ работи на документите за објавување на повик за поднесување на предлог активности.

Документите ќе ви бидат на располагање за неколку денови за да можете добро да ги разгледате и по истите да ги поднесете вашите предлог активности за 2023 година. Управниот Одбор наскоро ќе ја одржи својата прва конститутивна седница за верификација на мандатите.

Средствата кои ќе ви бидат на располагање ќе бидат од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2023 година. Подгответе се наскоро заедно, МЗШВ и членовите на НРМ почнуваме со реализација на мерката "Воспоставување и активности на Националната рурална мрежа".