Организација - Секретаријат

Секретаријат

Организирањето на работата на Управниот одбор на Националната рурална мрежа е во надлежност на Секретаријатот кој е составен од шест административни службеници вработени во Секторот за рурален развој при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Управниот одбор, Секретаријатот на Националната рурална мрежа и членовите на Националната рурална мрежа се организирани во т.н. Тематски работни групи.