Мрежа - мисија

Мисија

НРМ дејствува во руралните средини, руралните заедници и руралните региони на територија на РСМ, за да се подобрат условите за целосен рамномерен развој и квалитетен живот на секој поединец, по пат на умрежување и создавање на партнерства.