Политика за користење на колачиња - намена

За каква намена

На овие страни колачињата се користат за подобро функционирање на страната, за остварување на вашите нагодувања (јазик, избор и големина на фонт, избор на темен/светол начин на прикажување. Потоа да евидентираме статистика за бројот на посети, типот на уредот со кој била пристапена, резолуцијата со која била прикажана содржината, поимот преку чиво пребарување сте дошле на страната и страната кон која потоа сте излегле од нашата страна. Исто така на крај користиме колачиња и за да евидентираме и запомниме дали сте се согласиле или не да користиме колачиња.